Rakennesuunnittelu

Rakennetyyppien määrittäminen. Laaditaan kohteen rakenteista rakennetyyppileikkaukset, joissa esitetään rakenteiden lämmön- ja ääneneristävyydet sekä tarvittaessa mm. paloluokat.

Perustussuunnitelmat, joissa on esitetty mm. anturan- ja sokkelin mitoitus sekä routaeriste- ja salaojasuunnitelmat, tulisijan perustus sekä muut tarvittavat kohteen perustusrakenteet. Perustussuunnitelmiin sisältyvät perustuksen tasopiirustukset sekä erilliset perustusleikkaukset.

Kantavien rakenteiden suunnitelmat, jotka sisältävät rungon, yläpohjan sekä ala- ja välipohjan rakenteista laaditut mitoitetut tasopiirustukset. Runkorakenteista laaditut runkoleikkauskaaviot ja ristikkosuunnittelijan lähtötiedoiksi tarvittavat ristikkokaaviot. Rakenneleikkaukset tarvittavista rakenneyksityiskohdista sisältyvät myös rakennesuunnitelmiin. Tarvittaessa esim. elementtitoimitusta varten tarvittavat elementtikuvat voidaan myös sisällyttää rakennesuunnitelmiin.

Tarvittaessa toimeksiantoon voidaan myös sisällyttää lupahakemuksen yhteydessä nimettävien vastaavan rakennesuunnittelijan sekä vastaavan pohjarakennesuunnittelijan tehtävät.